dinsdag 27 oktober 2015

Westerwolds volkslied

Naar aanleiding van het herindelingsbesluit Westerwolde las ik zojuist in het Dagblad van het Noorden een artikel van Marcel Looden. Hij schreef onder andere dat er nu een Westerwolds volkslied is. Namelijk Westerwolle van Alex Vissering.

Beste Marcel Looden.

Een beetje research mag ik van een journalist toch wel verwachten. Mooi lied van Alex. Daar is niks mis mee. Maar Westerwolde heeft al sinds 1890 een volkslied. Het is 125 jaar geleden geschreven door meester T. Velt uit Bellingwolde.


Tekst van het Westerwolds Volkslied in het boek Uneswido in Westerwalde.


De oorspronkelijke versie heeft 4 coupletten.


In het Nieuwsblad van het Noorden van 26 januari 1928 staat nog een leuk stukje.

De vooruitgang van Westerwolde.
En wij herinneren ons eveneens den tijd van het volgende Jaar, toen de tijding uit den Haag kwam, dat de regeering de gelden voor kanalisatie van Westerwolde had toegestaan. Toen was Westerwolde in verrukking en overal klonk het Westerwoldsche volkslied. De werklui zongen het achter den ploeg en den schoffel, de boerin en de dienstmeid achter de karn, boerin en vrouw in de huiskamer, de kinderen zongen het in de school en de opgeschoten jeugd op den publieken weg, en als ze genaderd waren aan 't laatste couplet:

Dra zal langs breede waterbaan
De welvaart door zijn velden gaan,

dan werd er met petten en zakdoeken gezwaaid en na de laatste regels gezongen te hebben:

En zoo alleen, ja zoo alleen
Zijn Westerwold en welvaart één, 

dan volgde er spontaan een hoera; hoera! hoera!


Tiny Boels, Geert Pik en Hilly Mellis hebben 30 jaar geleden, onder begeleiding van Trijnie Pik op de piano, het lied gezongen in de Vrijzinnige kerk in Vlagtwedde. Deze opname is krakkemikkig maar geeft wel aan hoe de melodie is.

Maar die van Alex is in het dialect. Dat heeft wel mijn voorkeur. Ook al is het in het dialect van de Veenkoloniën. Vooral Alex in combinatie met koper is geweldig.

Zie Westerwolle en Roeten Oa kenoal

Zijn er dan geen liederen in het Westerwolds dialect. Ja die zijn er wel. Törf heeft bijvoorbeeld gedichten Jan Hendrik Neuteboom op muziek gezet. Zo is De Beuzebelder terug te vinden op de LP 't Wordt aans en op de LP Kovvie Kloar staat het Westerwolds Spinlaid.

In 1987 heb ik onderzoek gedaan naar de taal van Westerwolde en de achtergrond van de schrijvers. In een artikel in de Winschoter Courant van 1906 van Journalist Harm Kraai stond het volgende:

"t olde Westerwolds is hoast hailemoal verdwenen en wat der nou in t landschop proat wordt liekt in t noorden der van meer op t Oldambsters en in t Zuden meer op t Veenkolonioals. Om t echte Westerwolds te vinden mout we t verleden in duken en geschriften bekieken". 

Dus meer dan 100 jaar geleden was het Westerwolds al bijna helemaal verdwenen. Dus heeft het geen zin om nu een volkslied te hebben/maken in het Westerwolds.

WAT MIJ BETREFT WESTERWOLLE VAN ALEX !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten