zondag 31 januari 2016

Erna de Vries in Esterwegen


Vanmiddag heb ik een bezoek gebracht aan gedenkstätte Esterwegen.


Een maquette geeft inzicht hoe het kamp er vroeger uitzag.


Binnen is een tentoonstellingsruimte.


Voor een groot deel ging deze tentoonstelling over de vervolging en geweld in de 15 Emslandkampen.


Eén van de 15 kampen was kamp III Brual-Rhede. Dit kamp lag hemelsbreed nog geen 2 km van de grens bij Bellingwolde.


Eén van de gevangenen van het kamp Esterwegen was journalist Carl von Ossietzky. Hij kreeg in 1935 de Nobelprijs voor de vrede.


Verder waren er persoonlijke spulletjes uitgestald zoals een zelfgemaakte vork van draad, post van gevangene Wilhelm Parsch en het verstrekte beddengoed.


Belg Julien Lievevrouw maakte in een gebedsboek deze tekeningen.


Op het buitenterrein staat een monument voor Carl von Ossietzky.


Op het terrein markeren metalen wanden de wachttorens en de omheining.


Omdat er op een paar fundamenten na (verstopt onder golfplaten) niets meer over is, tonen informatieborden wat er op de verschillende plaatsen op het terrein heeft gestaan.


De 480 meter lange kampstraat was voorzien van een binnenpoort.


In deze wand staan de kampnamen Borgermoor, Aschendorfermoor, Brual-Rhede, Walchum, Neusustrum, Oberlangen, Esterwegen, Wesuwe, Versen, Fullen, Gross Hesepe, Dalum, Wietmarschen, Bathorn en Alexisdorf.


De plaatsen waar de barakken hebben gestaan zijn nu bomenveldjes geworden.


Overblijfselen van de barakken staan in de tentoonstellingsruimte.


De 92 jarige Erna de Vries heeft de holocaust overleefd. Toen ze in 1943 in Auschwitz van haar moeder Jeanette werd gescheiden zei haar moeder tegen haar: "Jij moet overleven en dan moet je vertellen wat men met ons gedaan heeft".  Sinds 1997 vertelt ze haar verhaal zo vaak als ze kan, zodat die tijd niet vergeten wordt. Vandaag heeft zij daarover in het herinneringscentrum een lezing gegeven.


De belangstelling was overweldigend. Een half uur voor aanvang van de lezing zat de zaal helemaal vol. Een groot deel van het publiek hoorde haar indrukwekkend verhaal via de luidsprekers in de hal.
Klik hier voor een video over het verhaal van Erna.


Ik heb in de shop het boek Gevangen in het Veen van Pieter Albers gekocht. Dit boek gaat over de geschiedenis van de Emslandkampen.


Direct buiten het herinneringscentrum ligt het veengebied waar de gevangenen moesten werken. Door dit gebied loopt het "Moor info Pfad".


Vijf kilometer verderop ligt het oorlogskerkhof van Esterwegen. Daar liggen 1315 gevangenen van de diverse Emslandkampen.

zaterdag 30 januari 2016

Regenwandeling

Op deze regenachtige dag heb ik toch nog even een natuurrondje door Westerwolde gemaakt.


Deze fazanthaan ging heel even poseren


maar ging daarop verder aan de wandel in de regen


aalscholver


grote zaagbek man


grote zaagbek vrouw


kokmeeuw


de 1e grote zilverreiger van de dag


en dit is nr 28


ree op modderpumps


vier op een rij


drijfjacht


maar gelukkig ontsnapte ook mijn 5e fazanthaan van de dag aan de dood.

vrijdag 29 januari 2016

Harde wind


Siësta


Wilde zwanen


Toendraganzen


Kuifeenden


Blauwe reiger


"Winderig"

donderdag 28 januari 2016

Onrust over kappen bomen


Boze buurtbewoners bezochten vanavond de raadscommissie vergadering van de gemeente Bellingwedde. Hun boosheid had betrekking op het kappen van bomen aan de Pastorielaan in Vriescheloo. Ik heb de Pastorielaan bezocht en bovenstaande foto gemaakt van de dunning. Over een paar maanden is het daar wel weer groen volgens mij.

Een groot deel van de essen aan de Tweekarspelenweg is ziek. Daarom worden ook deze bomen gekapt. De gemeente gaat voor een deel herplanten. Vanuit historisch oogpunt zou je er voor kunnen kiezen om die herplant niet precies op dezelfde plaats te doen, maar iets te verschuiven. Hierdoor zou je weer een open landschap kunnen creëren zoals dat eigenlijk bij dit gebied hoort, aldus VVD-raadslid Pieter Dinkla. De Historische vereniging Westerwolde ondersteunt deze opvatting. Pieter vroeg de de aanwezigen eens kennis te nemen van de website van de Stichting Landschap Oldambt.

GroenLinks fractievoorzitter vroeg of de kap en minder herplanten niet gewoon een bezuinigingsmaatregel was (minder planten is minder bomen kopen en minder toekomstig onderhoud).

CDA-fractievoorzitter Flip Klatter vond het maar raar dat de gemeente 1200 bomen laat kappen en moeilijk doet als een particulier een boom wil kappen om zonnepanelen te plaatsen. Het CDA wil dat hier nog eens goed naar wordt gekeken.

Het al dan niet weghalen van bomen roept altijd weerstand op. Denk aan de Anne Frankboom en de acties van bomenbeschermvrouwe Kiki in Groningen. Maar soms is het gewoon nodig. Hierbij is een goede voorlichting van essentieel belang. De kunst is - Hoe breng je als verantwoordelijk wethouder de boodschap. Volgens mij lag daar in deze zaak het grootste knelpunt. Zowel naar buurtbewoners als tijdens de commissievergadering naar de raadsleden.


Maar hoe zit het eigenlijk met het kappen van bomen. In juridische termen noemen we dit het vellen van houtopstanden.


Boswet

Buiten de bebouwde kom (m.u.v. erven en tuinen en houtopstanden tot 10 are en rijbeplantingen tot 20 en een aantal boomsoorten en kweekgoed) is de Boswet van toepassing.
Onze minister van Economische zaken is het bevoegd gezag. De provincie voert namens de minister de taken van de Boswet uit.

Voor het vellen ben je geen vergunning nodig. Je bent wel verplicht om de minister minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar voor het voornemen om te vellen schriftelijk – via een vastgesteld formulier - in kennis te stellen. Voor dunning is dit niet nodig.

De minister kan een verbod opleggen.

De eigenaar van de grond heeft een herplantplicht. De minister kan vrijstelling c.q. ontheffing geven van deze plicht.


APV 2016 van de gemeente Bellingwedde

Binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom op erven en tuinen en solitaire bomen zijn de gemeentelijke regeltjes van toepassing zoals ze staan vermeld in artikel 4:11 van de door de gemeenteraad vastgestelde APV 2016 van de gemeente Bellingwedde.

Voor het vellen van een boom (m.u.v. een aantal boomsoorten en kweekgoed) van minimaal 20 cm dwarsdoorsnede op 1,3 meter hoogte moet je bij het college van B & W een omgevingsvergunning aanvragen. Het college stelt voorwaarden aan deze vergunning en kan een herplantplicht opleggen.

Wil je meer weten klik dan hier voor het omgevingsloket.

Wat de opmerking van het CDA betreft het volgende. Ik vind dat je in beginsel een omgevingsvergunning moet verlenen voor het kappen van een boom indien dat nodig is voor het aanbrengen van zonnepanelen. Wel moet je nog een uitzondering maken voor zéér waardevolle bomen.
Waar mogelijk legt je een herplantplicht op op een andere plaats op het terrein. Lukt dat niet dan geen herplant. Dit is namelijk niet verplicht op grond van de APV maar een mogelijkheid.

Curena bij Wedde dat 't lukt


Vandaag heeft RTV Noord opnames gemaakt in Wedde voor het programma Cunera.


Dorpsondersteuner Renate Bruin trekt zoals gewoonlijk op haar dienstfiets door het dorp.


Vandaag deed ze dat niet alleen, maar samen met Cunera van Selm,


Cameraman Arjen de Graaf zat achter in de Ford te filmen.


Chauffeuse Leonie Albers is verantwoordelijk voor de regie en montage van het programma.


Tijdens hun fietstochtje vertelde Renate over de vreemdste vraag die zie ooit bij Wedde dat 't lukt binnenkreeg.


De opnames zijn a.s. zondag te zien op RTV Noord.

dinsdag 26 januari 2016

Vrijwilligersprijs Bellingwedde

NIEUWJAARSVISITE


Door de ijzel was de nieuwjaarsvisite en de uitreiking van de vrijwilligersprijs 3 weken uitgesteld. Het verschil was ongeveer 20 graden aldus burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff.


In haar nieuwjaarstoespraak blikte ze door middel van een powerpoint presentatie terug op 2015. De energiewachttour, een nieuwe beheerder voor De Meet, de 5 mei viering Bellingwolde, het Boomfeest bij de Akkerheem, de bruggen van Oudeschans en de Wedderbergen, Wedde dat 't lukt, Op-StapBus, het bord met de gehuchten, waaronder De Lethe, de heropening van het dorpshuis De Voortgang, het Hoefijzerproject, de huldiging van wereldkampioene wakeboarden Sanne Meijer, Cittaslow, de herindeling met Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde en de opening van het Bastion bij de Burcht. Dat laatste had haar een dag voor de opening een slapeloze nacht opgeleverd. Ze had een paar dagen daarvoor namelijk toegezegd dat ze met het kabelbaantje vanuit het Bastion naar de overkant van de gracht zou zweven.

Er waren nog meer positieve berichten. Mede door het nieuwjaarsfeest in Wedde werd het een rustige jaarwisseling zonder schade. Twee keer een "Kern met pit" en de prijs voor Wedde dat 't lukt.

Het college gaat in 2016 weer een dorpenronde houden en een werkbezoek brengen aan de ondernemers. Verder zal Westerwolde worden gepromoot als woon- en leefgebied.

In de nieuw te vormen gemeente Westerwolde staat dienstverlening aan de burgers voorop. Ondernemen en innovatie worden DE sleutelwoorden en een goede zorg is van het grootste belang.


Na de toespraak van de burgemeester zong Klaas Spekken zijn Groningse uitvoering van het Westerwolds Volkslied. Klik hier voor meer informatie over het oorspronkelijke lied en de tekst daarvan.


DE VRIJWILLIGERSPRIJS


Hennie Delger-Doornbos is vrijwilligster in hart en nieren in Blijham. Haar werk voor het KWF kankerfonds, de Nederlandse Hartstichting, Maag lever darm stichting, Nierstichting, het zorgcentrum Blanckenborg en haar rol bij het buurtcomité Swikstellen inzake het realiseren van een speeltuintje voor de kinderen van 2-5 jaar maken haar tot een kostbaar goed. Zij is een vrijwilligster pur sang en vormt een groot voorbeeld voor andere vrijwilligers, aldus het juryrapport.


Pieter Huttinga uit Veelerveen, voorzitter van de Wenakker, plaatselijk belang Veelerveen, dorpsvisie en club van 50 vv Veelerveen eindigde als 2e.


Op de 3e plaats eindigde het organisatiecomité Oudeschans. Deze vrijwilligers organiseren diverse zondagsconcerten. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Lea van der Tuin-Kuipers.


Na afloop was er nog een natje en een droogje. Henk Middel discussieerde even strijdbaar als altijd en Pieter Dekker was meer de stille genieter.

Maar ook de politieke nieuwtjes kwamen over tafel.
De SP krijgt binnenkort een afdeling Westerwolde en mogelijk wordt het zieke raadslid Marjolein Martin vervangen door Frans van Benten.

De waarde van het akkoord van Westerlee werd in twijfel getrokken en er werd gefilosofeerd over het toekomstig bestuur van Westerwolde.

Eén fractie was niet aanwezig op de nieuwjaarsvisite. Jammer Marja Bos van GroenLinks. Maar daar was vast een reden voor, want ik weet dat jij bent begaan met de vrijwilligers !

Al met al was het een gezellige avond.