zaterdag 27 mei 2023

Stellingenpad Hoornsterzwaag - Oosterwolde

Vandaag heb ik mijn 10e etappe van het Stellingenpad gewandeld.


Vandaag begon de wandeling bij het kunstwerk van Rene de Boer bij de brug over de Tjonger tussen Hoornsterszwaag en Makkinga.


Bij Makkinga kwam je langs de motorcrossbaan van MSV De Prikkedam


Niemand van het kabinet heeft gezegd dat alle koeien uit het land moeten. Deze beweiding is wel heel intensief.


Makkinga. In dit dorp staan volgens wikipedia geen verkeersborden. Deze foto toont het tegendeel aan. Je ziet hier in ieder geval bord A1 (maximumsnelheid) en H1 (bebouwde kom)  van bijlage 1 van het RVV.


De Bonifatiuskerk van Makkinga is gebouwd in 1777 naar ontwerp van architect Theunis Thomasz.


Voor de kerk staat de Honingdenker van Makkinga van kunstenaar Carlo Mistiaen.


Korenmolen De Weyert in Makkinga is gebouwd in 1925.


Acrobatiek van parende meikevers.
Lelieveld bij Makkinga. Bij lelieteelt worden (te)veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. In Drenthe geeft dit al de nodige problemen.


Het meertje van Laagduurswoude. De paden in het bos ten zuiden van het meertje waren keurig gemaaid.


De Vier Streken beslaat het gebied tussen Oosterwolde en Makkinga bestaande uit de vier wegen Hoogeduurswoude Laagduurswoude, Buttinga en Duisterweg. In hun straten hebben ze borden informatieborden geplaatst. 


In het zelfde gebied staan ook borden van de Historische Vereniging Oosterwolde  e.o. en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Op deze borden staat de informatie in het dialect van de Stellingwarven.
 

Die komt de komende winter wel door.


Grasdrogerij Wijntjes-Eijbergen.


De rioolwaterzuiveringsinstallatie Oosterwolde van Wetterskip Fryslân.


De regenboogbrug over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Oosterwolde.


Hooghoutje nabij de Nanningasluis.


Opel Kadett automatic uit 1977.


De Dorpskerk van Oosterwolde werd rond 1735 gebouwd in opdracht van de grietman van Oost-Stellingwerf Daniël Cornelisz. de Blocq van Scheltinga. Hij was getrouwd met Aletta Catharina Lycklama à Nijeholt.


Klik hier voor details van de 14.5 km lange wandeling.


vrijdag 26 mei 2023

Stellingenpad Oldeberkoop - Donkerbroek

Vanochtend heb ik de fiets naar Donkerbroek gebracht en ben vervolgens met de auto naar Oldeberkoop gereden voor een etappe van het Stellingenpad.


De Bonifatiuskerk te Oldeberkoop is gebouwd in de 12e eeuw en is daarmee één van de oudste kerken van Friesland.


Snoesje is gemaakt door Henk Belkega.


In de natuurgebieden Delleboersterheide en Diakonievene kwam ik heel veel libellen, juffers en andere insecten tegen.


Een serenade van kikkers in Diakonievene.


Dit was één van de solisten.


Bij de brug over de Tjonger bij Prikkedam staat een kunstwerk van René de Boer. Het gevaarte van cortenstaal steelt een oud schip voor/


Tja ..... 
Dan zie je op 50 meter een das lopen. Met een 24-105 mm lens ben je kansloos. Dit is een uitsnede. Zie het maar als bewijs exemplaar.


De Faunatoren in Donkerbroek.


Iemand heeft kunst van de zwam gemaakt.


Huize Ontwijk werd in 1846 gebouwd in opdracht van belastinginner Remelius Lucius Fruitier de Talma.


Een beetje jammer dat op het informatiebord voor de woning "Julius" staat in plaats van "Lucius" zoals in zijn geboorteakte.


De provincie Friesland is ook elektrisch gaan rijden.


Motorjacht Carola uit Braunschweig in de Opsterlandse Compagnonsvaart.


Toen ik de auto weer ophaalde in Olderberkoop stond deze Falabella op mij te wachten.

Klik hier voor details van de 18,1 km lange wandelroute.

woensdag 24 mei 2023

Mijn oogst van de dag


Het jong van een meerkoet.


Aalscholver


Kievit


Fazantenhaan


Ree


Ree


Kat vangt muis


Fazantenhaan


Fazantenhaan


Fazantenhen


Fazantenhen


Ooievaar met pootring DEW 1V919 (ringcentrale Wilhelmshaven)


Wandelpad is tijdelijk Tekenpad geworden.


Feest


Konik veulen


Konik hengst


Konik


Konik veulen


Ree op de vlucht voor naderende tractor.


Netje vol rupsen


Bosrietzanger


Bergeenden


Trainen voor de Onstwedder Omloop


Boe


Genieten van de avondzon


Even oefenen met springen.


Video van bosrietzanger, bergeenden en hazen.