zondag 13 juli 2014

Een West - de 8 van Bakkeveen


Vrijdagmiddag ben ik voor een kort camperweekendje vertrokken naar camping De Drie Provinciën in Een West.


Een mooie en rustige en vooral schone camping met ruime kampeerplaatsen en drie waterpartijen.Voor de camping staat restaurant De Drie Provinciën. Daar op het terras een uitsmijter ham/kaas met verse sinaasappelsap genuttigd. 


Tijdens het eten komen drie cabrio's de parkeerplaats oprijden. Een mooie rode Donkervoort D10 uit 1990, een oranje Westfield SEIW uit 1995 en een blauwe Westfield SEIW uit 2013 (geheel rechts). Na de lunch heb ik een fietstochtje op mijn ATB gemaakt.


Ik ben via het Mandefjild naar Bakkeveen gefietst. Een gebied met een zandverstuiving, pingo's, grafheuvels en "holle" paden.


Vanaf het 23 meter hoge platform van de Belvedère heb je een mooi uitzicht over de omgeving van Bakkeveen. Naast deze uitkijktoren ligt recreatiecentrum Dúndelle.


Het beeld de "Roepende sluiswachter" aan de Weverswal is in 1993 gemaakt door Gosse Dam 


De slotboerderij De Slotplaats werd gebouwd in 1818 in opdracht van jonkheer Binnert Philip van Eysinga. Zijn zoon Rynhard heeft op "den 23 Junij 1818 den eersten Steen gelegd", aldus een gevelsteen. Het pand (theehuis) met bijbehorend landgoed is van Natuurmonumenten.


Op het terras van Theehuis De Slotplaats genoten van Japanse Sencha thee met proeverij uit eigen keuken.


Na de thee fietste ik door het "Oude Bosch". Dit bos is rond 1880 door de familie Lycklama à Nijeholt aangeplant. Door een dijkdoorbraak van het Koningsdiep ontstond in het bos een "wiel". Jonkvrouw Lycklama à Nijeholt liet deze vijver rond 1900 vergroten en liet een theekoepel en een botenhuis aanleggen. Deze vijver staat bekend als "De Freulevijver".


"Het oogt zo vredig" staat op een bord van Natuurmonumenten. Achter het meertje op landgoed De Slotplaats ligt een "Sterrenschans". Een verdedigingswerk tegen vijandelijke troepen ?


Het Poepekrús van Bakkeveen. Poep was hier de naam voor de Duitse gastarbeider. Het scheldwoord werd ook gebruikt om katholieken (paap) aan te duiden. Het kruis is een gedenkteken voor de Poepen die tussen 1600 en 1900 als Hannekemaaiers (grasmaaiers) en Kiepkerels (marskramers) uit Westfalen en Nedersaksen naar Fryslân kwamen om werk te zoeken. Op deze plek zou een Poep zijn beroofd en vermoord. In het Duitse Neurhede is een soortgelijk kruis. Van Neurhede naar Bakkeveen loopt het 94 km lange Hannekemaaierspad.


Op de begraafplaats aan de bosrand van Bakkeveen heerst rust. Je treft er mooie oude graven aan. Maar hier ligt ook Bakkeveens adel begraven, zoals jonkvrouwe Henriette van der Goes, jonkheer Aert van der Goes (2x), Barones Agnes Snouckaert van Schauburg, jonkvrouwe Clara Feyona van der Goes, Johanna Maria Baronesse van Harinxma thoe Slooten en Hendrik Maurits jonkheer van der Goes.


Hè .... Hendrik Nicolaas Werkman !
Is dat niet "De Ploeg schilder" of de man van het Werkmancollege ?
Als ik terug ben bij de camper maar eens even uitzoeken.


Op een paar honderd meter voor de camping staat een bordje "Verzetsmonument". Aan de bosrand van het Mandeveld (Mandefjild) tref ik een zwerfkei aan met tien namen van Groningers die op 10 april 1945 door Pieter Schaap - een Nederlandse SD'er - zijn gefusilleerd. Deze oud-Amsterdamse politieman martelde ze eerst en vermoorde daarna de tien mannen, waaronder H.N. Werkman uit Groningen.
Terug op de camping kwam ik er achter dat Hendrik Nicolaas Werkman "De Ploeg schilder" inderdaad op 29 april 1882 in Leens was geboren. In 1894 verhuisde de familie Werkman naar Groningen. Werkman werd journalist, drukker, kunstenaar en verzetsman. Het laatste moest hij dus met de dood nabij Bakkeveen bekopen. Klik hier voor info over zijn grafsteen.


Naast de camping loopt de "Landweer". Deze verdedigingswal is het oudste bezit van It Fryske Gea. De wal is ooit van groot strategisch belang geweest. De verdedigingswal die al in de vijftiende eeuw is opgeworpen, was oorspronkelijk veel langer dan de huidige kilometer. Wat er van rest is een mooi hooggelegen lint in het landschap dat begroeid is met vooral berken en eiken.


Klik hier voor details van de 20 km lange fietstocht over de terreinen van drie natuurbeheerders, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea


Na het verbranden van calorieën heb ik de skottelbraai maar even gepakt. Een goed en gezond alternatief voor de BBQ.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten