Groningen

toal, muziek en cultuur in/oet de streek

  • Al joaren hol ik mie bezig mit de streektoal. 
  • Zo was k mit oprichter en bestuurslid van de Grunneger Schrieversverainen. Noams heur zat k in t bestuur van de Stichten Grunneger Toal.
  • Ik heb in 1987 n bouk mokt mit de titel "Roege Wilt en andere Westerwoldse volksverhoalen". De ploatjes in t bouk binnen van Geert Schreuder.

  • Veur de cursus Grunneger literatuur schreef ik t hoofdstuk over Derk Sibolt Hovinga en veur radio Noord dee k Sloaperstil (mit Siemon Reker, Rudolf Ebeling en Ede Stoal). 
  • Loater muik ik t Grunnegsblokje in Regiotoal (Radio Noord, Drenthe en Oost). 
  • De leste poar joar heb k soamen met Jobke Nainhoes Wegwies, n onderdail van de Noorderrondrit doan.