donderdag 28 januari 2016

Onrust over kappen bomen


Boze buurtbewoners bezochten vanavond de raadscommissie vergadering van de gemeente Bellingwedde. Hun boosheid had betrekking op het kappen van bomen aan de Pastorielaan in Vriescheloo. Ik heb de Pastorielaan bezocht en bovenstaande foto gemaakt van de dunning. Over een paar maanden is het daar wel weer groen volgens mij.

Een groot deel van de essen aan de Tweekarspelenweg is ziek. Daarom worden ook deze bomen gekapt. De gemeente gaat voor een deel herplanten. Vanuit historisch oogpunt zou je er voor kunnen kiezen om die herplant niet precies op dezelfde plaats te doen, maar iets te verschuiven. Hierdoor zou je weer een open landschap kunnen creëren zoals dat eigenlijk bij dit gebied hoort, aldus VVD-raadslid Pieter Dinkla. De Historische vereniging Westerwolde ondersteunt deze opvatting. Pieter vroeg de de aanwezigen eens kennis te nemen van de website van de Stichting Landschap Oldambt.

GroenLinks fractievoorzitter vroeg of de kap en minder herplanten niet gewoon een bezuinigingsmaatregel was (minder planten is minder bomen kopen en minder toekomstig onderhoud).

CDA-fractievoorzitter Flip Klatter vond het maar raar dat de gemeente 1200 bomen laat kappen en moeilijk doet als een particulier een boom wil kappen om zonnepanelen te plaatsen. Het CDA wil dat hier nog eens goed naar wordt gekeken.

Het al dan niet weghalen van bomen roept altijd weerstand op. Denk aan de Anne Frankboom en de acties van bomenbeschermvrouwe Kiki in Groningen. Maar soms is het gewoon nodig. Hierbij is een goede voorlichting van essentieel belang. De kunst is - Hoe breng je als verantwoordelijk wethouder de boodschap. Volgens mij lag daar in deze zaak het grootste knelpunt. Zowel naar buurtbewoners als tijdens de commissievergadering naar de raadsleden.


Maar hoe zit het eigenlijk met het kappen van bomen. In juridische termen noemen we dit het vellen van houtopstanden.


Boswet

Buiten de bebouwde kom (m.u.v. erven en tuinen en houtopstanden tot 10 are en rijbeplantingen tot 20 en een aantal boomsoorten en kweekgoed) is de Boswet van toepassing.
Onze minister van Economische zaken is het bevoegd gezag. De provincie voert namens de minister de taken van de Boswet uit.

Voor het vellen ben je geen vergunning nodig. Je bent wel verplicht om de minister minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar voor het voornemen om te vellen schriftelijk – via een vastgesteld formulier - in kennis te stellen. Voor dunning is dit niet nodig.

De minister kan een verbod opleggen.

De eigenaar van de grond heeft een herplantplicht. De minister kan vrijstelling c.q. ontheffing geven van deze plicht.


APV 2016 van de gemeente Bellingwedde

Binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom op erven en tuinen en solitaire bomen zijn de gemeentelijke regeltjes van toepassing zoals ze staan vermeld in artikel 4:11 van de door de gemeenteraad vastgestelde APV 2016 van de gemeente Bellingwedde.

Voor het vellen van een boom (m.u.v. een aantal boomsoorten en kweekgoed) van minimaal 20 cm dwarsdoorsnede op 1,3 meter hoogte moet je bij het college van B & W een omgevingsvergunning aanvragen. Het college stelt voorwaarden aan deze vergunning en kan een herplantplicht opleggen.

Wil je meer weten klik dan hier voor het omgevingsloket.

Wat de opmerking van het CDA betreft het volgende. Ik vind dat je in beginsel een omgevingsvergunning moet verlenen voor het kappen van een boom indien dat nodig is voor het aanbrengen van zonnepanelen. Wel moet je nog een uitzondering maken voor zéér waardevolle bomen.
Waar mogelijk legt je een herplantplicht op op een andere plaats op het terrein. Lukt dat niet dan geen herplant. Dit is namelijk niet verplicht op grond van de APV maar een mogelijkheid.

2 opmerkingen:

 1. Wat de Pastorielaan aangaat " het word wel weer groen????", beetje kort door de bocht! Er zijn 546 eiken van 28 jaar oud omgehaald, dat noemen wij geen dunning! De aanwonende waren niet geinformeerd en voor deze bomen gold wel zeker een kapvergunning.Het gevoel dat het hier eerder om de opbrengst van het hout ging is dan ook sterk!Het mooie van het laantje is weg, waar staat Westerwolde voor? toch niet voor eindeloze vlaktes nee juist voor zijn bosrijke omgeving! De Burgemeester heeft al gezegd dat er hier grove fouten zijn gemaakt en gaat nogmaals met de bewoners om de tafel dit verhaal krijgt dus zeker nog een staartje!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Saskia,
   Volgens mij zijn we beiden voor behoud van de natuur in Westerwolde. In de blog staat duidelijk te lezen dat het optreden van de wethouder niet goed was. Daar zijn we het ook over eens.
   Als milieujurist wijs ik er op dat sinds de invoering van de Wabo (1 oktober 2010) de kapvergunning is vervallen. Daarvoor is de omgevingsvergunning in de plaats gekomen. Dunning is goed voor het bevorderen van de groei voor de overige bomen. De vraag is alleen of de dunning niet te rigoureus is geweest. De minister is in dezen bevoegd gezag en laat deze taak namens hem uitvoeren door de provincie. Je kunt dus overwegen om gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen te verzoeken daartoe door zijn ambtenaren een onderzoek te laten instellen.

   Verwijderen