woensdag 11 juli 2018

Algemene beschouwingen gemeente Westerwolde

Vanavond heb ik de gemeenteraadsvergadering van Westerwolde bezocht. Hieronder een aantal behandelde zaken.


Edith van der Horst van de Partij voor de Dieren is zéér teleurgesteld over de antwoorden die zij van het college heeft ontvangen met betrekking tot schadebestrijding van kraaien. Het is jammer dat mevrouw van der Horst geen flauw benul heeft van regelgeving m.b.t. beheer- en schadebestrijding. Dan wist ze in ieder geval dat ze deze vragen niet aan het college moet stellen. Kraaien staan namelijk op de landelijke vrijstellingslijst.


Volgens Gemeentebelangen groeit door ecologisch bermbeheer het Jacobskruiskruid als kool. Ze vragen zich af of dit geen gevaar op kan leveren voor de dieren die het gemaaide gras opeten.


CDA raadslid Wilt Meendering: "Wij kregen de laatste stukken met betrekking tot de Jaarrekening 2017 drie uur voor aanvang van deze vergadering. Dat verdient geen schoonheidsprijs ! ". GroenLinks voelde zich door "de andere zijde van de tafel" bij de behandeling van de stukken in het voortraject niet serieus genomen. Over het voortraject werden ook kanttekeningen geplaatst door de PvdA en Gemeentebelangen. 
Wethouder Bart Huizing gaf in grote lijnen de raadsleden gelijk en gaf aan dat we vooral vooruit moeten kijken.


Tijdens de Algemene beschouwingen kregen alle partijen in eerste termijn tien minuten het woord.

Gemeentebelangen - niet bezuinigen op WMO en sport, veiligheid rond scholen (in het bijzonder in Vriescheloo) moet groter, het openbaar vervoer is een punt van zorg, een beter strooibeleid en ten slotte de veiligheid in Ter Apel is een hard punt.

PvdA - aandacht voor netwerk van dorpsraden, behoud natuurlandschap en cultuurhistorie, openbare scholen weer onder integraal bestuur van de gemeente, gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en nadruk op veiligheid in Ter Apel. Ook werd speciale aandacht gevraagd voor het zwembad in Vlagtwedde.

CDA - sterk en gezond houden van de landbouw, duurzaamheidfonds, veiligheid Ter Apel, meer aandacht voor jongeren en het openbaar vervoer. Het CDA vindt onderwijs geen kerntaak gemeente. Het betoog werd afgesloten met:  "Het terughalen van werkzaamheden met het idee dat wij het altijd beter zelf doen is niet wenselijk."

VVD - noemt als belangrijkste punt de veiligheid in Ter Apel. Verder werden genoemd: betrokkenheid bij de invoering van de Omgevingswet (volgens mij gaan zij daar niet over - wel over de uitvoering), grenskantoor in Bellingwolde, voor komst van kleine windmolens, klachten over groenonderhoud, beter informeren van de raad (Veelal weten de burgers het eerder dan wij), de gemeente is een trage betaler aan ondernemers. meer aandacht voor kleuteropvang, Duits in het onderwijs en tenslotte vraagt de VVD aandacht voor nieuwe bouwlocaties.

GroenLinks - het hebben van twee gemeentehuizen valt niet altijd mee, omgaan met verwarde mensen, onvoldoende aandacht voor veeteelt, meer aandacht voor logopedie, verruiming openingstijden zwembaden, meer woningen creëren voor de jeugd, spoorverbinding Groningen - Stadskanaal - Emmen graag via een station in Ter Apel.

Partij voor de Dieren - "Beste raadsleden. Inhoudelijks kan ik niets met de kadernota omdat ik niet kan vertrouwen op de door het college verstrekte informatie.", er is geen controle op verplichte herplant, het college noemt landbouw waarin afname van biodiversiteit, mestoverschot en gif gezond. Waarom kijken we bij veehouderijen alleen naar geurhinder en niet naar uitstoot.

College: Het aantal woningen is voldoende, maar het soort woningen sluit niet aan bij de behoefte. Wij zullen als college een woonvisie maken. In het najaar gaan wij met sportverenigingen in overleg over hoe wij tot harmonisatie willen komen. Het grenskantoortje is nog niet verkocht. Er komt een waardevolle invulling van het gebouw. In september gaan we een discussie voeren over de gemeentehuizen. Kennis voor peuteropvang moeten wij extern halen. We zullen streven om de rekeningen tijdig te betalen. We doen ons best om de telefonische bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren.

De vergadering werd om 00.10 uur gesloten. Nog even een korte nazit met een hapje en een drankje en het is zo 1.00 uur dat je thuis bent.

In de wandelgangen hoorde ik dat meerdere raadsleden zich stoorden aan het feit dat een raadslid die werkzaam is bij een werkvoorzieningsschap daarover in de raad ook het woord voert.

Ik bleef met één vraag zitten.

Waarom hebben de dames op het naambordje voor hun naam 
"mw" staan de heren geen "dhr" 😏

Geen opmerkingen:

Een reactie posten