zaterdag 21 april 2018

Nu oft nemmer

De Slag bij Heiligerlee is deze maand 450 jaar geleden. De plannen hiertoe werden beraamd in de Burcht van Wedde.


Daarom was er vanmiddag in de 13e eeuwse kerk van Wedde een bijeenkomst met inleidingen van:
  • Jochem Abbes van de Historische Vereniging Westerwolde over "De betekenis van 24e april 1568 in de regionale en nationale geschiedschrijving"
  • Ruut Wegman van de Stichting Monumenten Westerwolde over "Matthias Orth en de “confuse pampieren” van Wedde"
  • Albert Beuse van de Groninger Archieven over "De vertaalslag rond Heiligerlee en de oorlogsdreiging in brieven uit 1568"
  • Frits Bergman van de Stichting Monumenten Westerwolde over "Wedde als lieu de mémoire"
  • Leendert Klaassen wnd burgemeester van Westerwolde over De zin van herdenken

In de pauze was er gelegenheid om archiefstukken in te zien. Waaronder een stuk dat was ondertekend door Fernando Alvarez de Toledo, beter bekend als se Spaanse Hertog van Alva.


Vervolgens trok de stoet naar de Burcht waar burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde herdenkingsplaquette onthulde. Frits Bergman sprak vervolgens nog enkele afsluitende woorden.


Op de plaquette staat de volgende tekst:

"NU OFT NEMMER"

Onder deze leus veroverde graaf Lodewijk van Nassau in naam van zijn broer Prins Willem van Oranje-Nassau op

24 april 1568

het Huis te Wedde (Burcht) en verdreef de bezetting onder leiding van Matthias Orth, drost namens Jan van Linge, graaf van Arenberg, stadhouder van Groningen & Ommelanden en heer van Westerwolde.

Het Huis werd "Den zynen tot loopplaats gestelt; en werd, eer drie daaghen, by de zeevenhondert koppen sterk: noch van tydt tot tydt toeneemende"(P.C. Hooft, Nederlandsche Historien, 1642),

De te Wedde geformeerde Staatse troepen leverden op 23 mei daaropvolgend slag bij Heiligerlee, waarbij zowel graaf Arenberg als graaf Adolf van Nassau het leven lieten.

De gebeurtenissen in Wedde vormden de opmaat tot de eerste overwinning van de Tachtigjarige Oorlog waaruit ons land is ontstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten