woensdag 14 februari 2018

Raadsvergadering Westerwolde

Vanavond heb ik de Raadsvergadering van de gemeente Westerwolde bijgewoond.

Tijdens de vragenronde voor Raadsleden gaf het college op vragen van Edith van der Horst van de Partij voor de Dieren (PvdD) aan dat gemeente binnenkort begint met een pilot ecologisch bermbeheer.

foto: Klaas Buigel
Richard ter Veen werd beëdigd als plaatsvervangend commissielid voor de VVD.

Het hoofdmenu voor de vergadering was de behandeling van het coalitieprogramma.


De coalitiepartijen Gemeente Belangen (GB) en Partij van de Arbeid (PvdA) mochten eerst een toelichting geven op het programma.

Namens GB gaf Paul Timmermans een korte toelichting op de totstandkoming van het programma en noemde het een akkoord in hoofdlijnen. Hij nodigde de oppositie uit om samen te werken. Wel gaf hij aan dat GB een aversie heeft tegen het benoemen van "Cittaslow" bij allerlei besluiten. "Het moet geen doel op zich worden."

PvdA fractievoorzitter Stienus Melis gaf aan dat er direct een klik was met GB. Harmonisatie van het beleid van de twee oude gemeente noemde hij een grote uitdaging. "We gaan niet voor prestigeprojecten. Alleen voor nut en noodzaak". Verder benoemde hij de onderwerpen Megastallen, Onderwijs in eigen beheer, geen kind zonder zwemdiploma van school, het openhouden van het zwembad Emslandermeer en waar mogelijk ook de andere zwembaden in de gemeente, het partnerschap met Haren (Ems) en Rhede (Ems), de nota duurzaamheid, het afschaffen van de eigen bijdrage WMO, geen diftar en het openhouden van het politiebureau in Ter Apel (24/7)

De oppositie had in de krant reeds laten weten dat ze het programma niet ambitieus vonden.

Herma Hemmen, fractievoorzitter van het CDA vond het vreemd dat vorig jaar straatverlichting werd weggehaald en dat er nu opeens overal weer straatverlichting moest komen. Zijn de alternatieven wel onderzocht ? Ook vond zij dat passend onderwijs ontbrak en taalachterstand meer aandacht moest hebben. Zij wees op de noodzaak van jongerenhuisvesting. Tot slot stelde zij een werkagenda voor.

"Wij leveren nu veel kritiek, maar willen ook meewerken aan een nieuwe gemeente. Het is voornamelijk een GB akkoord. Een toekomstvisie mist. De uitvoering in 4 jaren zal wel lukken, want zoveel plannen staan er niet in. Het zijn vooral open deuren die wettelijk verplicht zijn" Als dus Beertje Wijnholds van de VVD. Bij het Partnerschap ziet de VVD graag dat de Duitse gemeente Dörpen ook wordt betrokken. De partij mist het onderwerp werkgelegenheid. Wijnholds was niet te spreken over het OZB overzicht. "Er wordt 2 ton verschoven naar het bedrijfsleven".

René Kriek, fractievoorzitter van GroenLinks (GL) vond het programma teleurstellend en weinig ambitieus. Hij somde een heel rijtje bezwaren op zoals: Diftar wordt op voorhand al uitgesloten, dat de coalitie zich op de borst slaat m.b.t. megastallen die van de provincie niet mogen, het rare verlichtingsbeleid, overheidsgeld naar een privézwembad, werkgelegenheid, toerisme en Cittaslow.

"Ik zie de vele open stukken als een uitnodiging om mee te denken. Ik mis inzet op biologische bedrijven en aandacht voor dierenwelzijn". Aldus Edith van der Horst van de PvdD.

Hierna volgde een discussies dat meer weg had van een "welles/nietes spelletje".


Toen de spanning tussen de oppositie en coalitie opliep greep burgemeester Leendert Klaassen in. Hij gaf aan dat dit programma een programma op hoofdlijnen is tussen GB en PvdA. Het is de bedoeling om een collegeprogramma te maken. Daarin worden naast het coalitieprogramma ook de opmerkingen van hedenavond en de uitgangspunten van het herindelingbesluit meegenomen. Hij vond het raadzaam om nu even alles te laten bezinken en zodra het collegeprogramma klaar is de Raad opnieuw de kans te geven om mee te spreken over de te voeren koers. Daarin kon iedereen zich vinden.

Klik hier voor het coalitieprogramma.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten