donderdag 31 maart 2016

SP Bellingwedde op sterkte


Voorafgaand aan de raadsvergadering van de gemeente Bellingwedde werd griffier Patrick Nap, door de nestor van de raad Henk Brouwer, in het zonnetje gezet. Patrick heeft met succes een opleiding voor griffiers bij de bestuursacademie afgerond en mag de titel CMC (Certified Municipal Clerk) dragen.


Vervolgens opende burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de raadsvergadering. De agenda was redelijk beperkt deze keer. Een van de onderwerpen was de installatie van een nieuw raadslid. SP raadslid Marjolein Martin is al geruime tijd ziek. Ze wordt tijdelijk vervangen door Frans van Benten. Hij werd vanavond als raadslid geïnstalleerd.


Frans luistert aandachtig naar de burgemeester.
De burgemeester : '‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen."
Frans: "Dat verklaar en beloof ik."Na de installatie schorste de burgemeester kort de raadsvergadering en mocht Frans de felicitaties in ontvangt nemen.


De SP-fractie bestaat thans uit Harm van der Laan, Mary Neef en Frans van Benten.
Ik wens Frans heel veel succes in de raad van Bellingwedde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten