vrijdag 30 augustus 2013

Extra raadsvergadering


Een jaar geleden ging burgemeester Erik Triemstra van Bellingwedde nog de sportieve strijd aan met wethouder Marja Bos. Een jaar later ........

Vanavond werd in het gemeentehuis in Wedde een extra raadsvergadering gehouden. De aanbesteding in de zorg werd door de overige collegeleden van Bellingwedde aangegrepen om het vertrouwen in wethouder Marja Bos op te zeggen en haar alle portefeuilles te ontnemen. Het werkelijke probleem zit veel dieper. Een niet/slecht communicerend college.


De werknemers van zorggroep Oosterlengte waren allemaal - uit protest - naar het gemeentehuis gekomen. Raadslid Sonja Schreuder droeg gedurende de eerste twee uur van de vergadering een protestsjaal.


Wethouder Marja Bos maakte haar aftreden bekend en volgde de vergadering van de zijlijn. Omdat haar ontslag nog niet op papier was ingediend vond het CDA het noodzakelijk om tegen haar nog een motie van wantrouwen in te dienen. Een poppenkast vertoning.  


Burgemeester Erik Triemstra liet het voorzitterschap over aan de nestor van de raad Wim Mannetje. Op grond van artikel 77 van de gemeentewet kan dit alléén bij verhindering of ontstentenis. Volgens mij was hier geen sprake van. Mannetje kreeg met de raad eerst een hele discussies over termijnen ect. Een protesterende dame van de thuiszorg was op een gegeven moment het geleuter zat: "Ze zitten te vergoadern hou ze motten vergoadern".


GL raadslid Nico Falke geeft zijn zienswijze helder aan het college weer.
Op vragen van de raad gaf  Erik Triemstra steeds het antwoord: "Voor zover bekend". De taak van de burgemeester is volgens artikel 53a van de gemeentewet het bevorderen van de eenheid in het collegebeleid. Volgens mij is hij daar niet in geslaagd. Burgemeester Erik Triemstra stopt in het najaar. Is het hem ingefluisterd dat hij beter uit zichzelf deze stap kan zetten ?


Er waren meerdere schorsingen. Om 24 uur was ik het gedraai wel zat en ben naar huis gegaan. Om 3 uur 's nachts werd een "voorwaardelijke motie van wantrouwen" aangenomen. Als het college er niet alles aan doet om zorginstelling Oosterlengte toch te betrekken, dan mag het college naar huis.


Ga je slapen met Oosterlengte en ga je de volgende dag voor het werk naar Drachten. Wat zit er in de optrekkende mist voor mij ? Juist Oosterlengte !


En zojuist kwam van de gemeente Bellingwedde bovenstaand bericht. Fijn voor de cliënten en het personeel. Waar een "voorwaardelijke motie van wantrouwen" al niet goed voor is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten