milieuadvies

Meijco juridisch milieuadvies richt zich op handhavers van overheidsinstanties en BOA's. De nadruk ligt op het geven van cursussen en trainingen. Meijco verzorgt ondermeer de volgende cursussen:
  • basiscursus milieuhandhaving
  • basiscursus vuurwerk
  • basiscursus Wet natuurbescherming
  • cursus visserijwetgeving
  • Wabo in het strafrecht