zondag 26 maart 2017

Bruintje Beer Tocht 2017


Vandaag werd de Bruintje Beer Tocht verreden. Hieronder een impressie.


De 2 hoofdgasten wereldkampioen Kjeld Nuis en Oud wereldkampioen Renate Groenewold zijn ook aanwezig.


Kjeld kreeg namens de organisatie uit handen van Renate een bos bloemen en een tekening waarop Kjeld samen staat afgebeeld met zoon Jax.


De jongste deelnemer van 9 is er al klaar voor.


Kjeld Nuis geeft het startschot


In groepjes vertrekken de wielrenners voor hun tocht over 90 km.
Kjeld Nuis reed zelf ook mee


Monique Koopman en Jan Meijering houden pauze in Bourtange


Renate Groenewold en Angela Hillinga hebben de pauze al achter de rug


net als Marije Joling.


De Wollinghuizerbrug over het Ruiten Aa-kanaal


Klik hier voor details van de toertocht.

Klik hier voor meer foto's

zaterdag 25 maart 2017

Hoofdelingengeslacht Addinga


Ik heb vandaag de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde bezocht. Natuurlijk werden eerst even de verplichte zaken als verslagen, financiën, en bestuursverkiezingen afgehandeld.


Na de pauze was het woord aan drs. Redmer Alma. Zijn lezing ging over de familiaire en sociale context van het Westerwoldse hoofdelingengeslacht Addinga in de late Middeleeuwen.
Hij vertelde dat veel oude genealogie met betrekking tot de Addinga's onjuist was. Het waren veelal aannames die niet waren gebaseerd op bronnen.

Voorbeeld 1.  De zoon van Egge Addinga was Adde. Dus zou de vader van Egge ook wel Adde zijn geweest. Daar is geen enkel bewijs van. Toch neemt iedereen die een verhaal schrijft over de Adding's deze aannames over.

Voorbeeld 2. De Addinga's verhuisden in de 14 eeuw van Rheiderland naar Westerwolde. De Sint Marcellusvloed was in 1362. Ooit heeft iemand gezegd dat dit de reden wel zou kunnen zijn. Er is geen enkel bewijs voor dat dat de reden was. Toch staat dit heden ten dage in de boeken als waarheid.

Pas vanaf Ubbo Emmius, de 1e rector magnificus van de Academie van Groningen, werd de betrouwbaarheid van de genealogie sterk verbeterd .


Ook de familie Ripperda kwam volop aan bod. Bij herstelwerkzaamheden in 2012 aan de kerk in Farmsum werden ruim 30 grafzerken aangetroffen. Voor een groot deel van de familie Ripperda.


De oudste zerken stammen uit de 15e eeuw. Deze fraaie ontdekking geeft een ander beeld op de geschiedenis. Ook nu bleek geschiedsvervalsing. Zo werd Unico Ripperda verwisseld met kleinzoon Unico Ripperda en Wijtwerd met Wedde. Ook op de mogelijke verbanden tussen de Addinga's en de Ripperda's blijft gissen. Er blijven nog een hoop vraagtekens over aldus Alma.


"Weerum in tied"
De geschiedenis waarover Redmer het had is even oud als het bouwwerk achter hem.

vrijdag 24 maart 2017

Moeder 88


Vandaag is mijn moeder 88 jaar geworden.


Onderweg kwam ik al een haas tegen die voor haar trommelde.


Een trommelende haas


Verstoppertje spelen deden wij vroeger al op een verjaardag.


In vol ornaat


Kievit


Witgatje


Fazantenhaan


Scholekster


Drie nijlganzen


Reebok


Reegeit


Fazantenhaan


Het was weer een mooie lentedag

zaterdag 18 maart 2017

Grunneger Laidjesoavend


In het kader van "Meert moand Dialect moand" organiseerde de gemeente Westerwolde in oprichting een "Grunneger Weke". Ter afsluiting werd een Grunneger Laidjesoavend gehouden in De Meet in Bellingwolde. 


De avond werd geopend door wethouder Lea van der Tuin-Kuipers. Alex Vissering mocht de avond aan elkaar praten.


De wethouder mocht ook de prijs uitreiken voor de mooiste Westerwoldse woorden. De 1e prijs ging naar Truus Engels-Nobbe voor de woorden strinte, plierkern en hoamel. Ik moet vaststellen dat geen enkele prijswinnaar een Westerwolds woord had ingestuurd maar een gewoon in onbruik geraakt Gronings woord. Kijk maar eens in het zakwoordenboek van Siemon Reker.
Echte Westerwoldse woorden binnen hef, vlijsk, störmsk, koune, beuzebelder, zoejeboei, nich, jewol, volder, deudel, bidder, snugger, vruite en störke aldus t woordenbouk van K. ter Loan.


Na de openingswoorden kwam een geweldig optreden van De Stroatklinkers.


Bob Heidema


Harry Jansen


Der binnen veul mooie wichter in Grunnen.


Henk Bloupot


Adrian Farmer


Hopelijk zat "De meneer van de belasten" in de zaal.


Bert Veldkamp


Klik op bovenstaande afbeelding voor de video van de opkomst van de Westerwoldse wichter


De Westerwoldse wichter zongen liederen van Ede Staal, zoals Doar bluit mien eerappellaand en Het twijde perron.


Maar ook Mag ik din bie, de Roos en Blief bie mie tot de mörgen van Wia Buze.


Wethouder Giny Luth mocht de prijzen uitreiken voor de "Grunneger schriefwedstried". Ze werd hierbij geassisteerd door Alex Vissering.


Geert Katuin neemt de 3e prijs voor zijn proza in ontvangst.


Harma Waalkens-Timpener haar proza was goed voor de 1e prijs,


Het beste verhaal werd geschreven door Jan Hoiting. Hij kreeg de 1e prijs voor poëzie


Tot besluit kregen we nog een optreden van de Giny & Lea band.


Na afloop verschenen de prijswinnaars aan de "Grunneger schriefwedstried" met hun oorkonde nog even op het podium. Geert Katuin, Fenny Middelkamp, Harma Waalkens-Timpener, Rita Plezynski-Potze, Wendy Wilts en Jan Hoiting.

t Was n schiere oavend !