dinsdag 11 april 2017

Anti-stuifdek


kramsvogel


ree aan het rusten onder de bomen


haas


bruine kiekendief man aan het foerageren


Stuiven is een gevaar voor de bodemkwaliteit en geeft overlast voor de woonomgeving. Grondbewerking speelt een belangrijke rol en bemesting met rundveedrijfmest is niet de oplossing voor alle problemen en bovendien vrij prijzig. Daarom zaait Pieter Dinkla zomergerst als anti-stuifdek op zijn aardappelland.


Akkerbouwbedrijf Kaput brengt gewasbeschermingsmiddelen op het land.


Wubbo Wage aan cultiveren van zijn akker.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten