zaterdag 25 maart 2017

Hoofdelingengeslacht Addinga


Ik heb vandaag de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde bezocht. Natuurlijk werden eerst even de verplichte zaken als verslagen, financiƫn, en bestuursverkiezingen afgehandeld.


Na de pauze was het woord aan drs. Redmer Alma. Zijn lezing ging over de familiaire en sociale context van het Westerwoldse hoofdelingengeslacht Addinga in de late Middeleeuwen.
Hij vertelde dat veel oude genealogie met betrekking tot de Addinga's onjuist was. Het waren veelal aannames die niet waren gebaseerd op bronnen.

Voorbeeld 1.  De zoon van Egge Addinga was Adde. Dus zou de vader van Egge ook wel Adde zijn geweest. Daar is geen enkel bewijs van. Toch neemt iedereen die een verhaal schrijft over de Adding's deze aannames over.

Voorbeeld 2. De Addinga's verhuisden in de 14 eeuw van Rheiderland naar Westerwolde. De Sint Marcellusvloed was in 1362. Ooit heeft iemand gezegd dat dit de reden wel zou kunnen zijn. Er is geen enkel bewijs voor dat dat de reden was. Toch staat dit heden ten dage in de boeken als waarheid.

Pas vanaf Ubbo Emmius, de 1e rector magnificus van de Academie van Groningen, werd de betrouwbaarheid van de genealogie sterk verbeterd .


Ook de familie Ripperda kwam volop aan bod. Bij herstelwerkzaamheden in 2012 aan de kerk in Farmsum werden ruim 30 grafzerken aangetroffen. Voor een groot deel van de familie Ripperda.


De oudste zerken stammen uit de 15e eeuw. Deze fraaie ontdekking geeft een ander beeld op de geschiedenis. Ook nu bleek geschiedsvervalsing. Zo werd Unico Ripperda verwisseld met kleinzoon Unico Ripperda en Wijtwerd met Wedde. Ook op de mogelijke verbanden tussen de Addinga's en de Ripperda's blijft gissen. Er blijven nog een hoop vraagtekens over aldus Alma.


"Weerum in tied"
De geschiedenis waarover Redmer het had is even oud als het bouwwerk achter hem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten