zaterdag 11 mei 2013

Rommelerf


Artikel 31 Afvalstoffenverordening Vlagtwedde.

1. Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben.
2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Heeft het college daar nu echt een ontheffing voor geven ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten