vrijdag 18 december 2015

Ester bedankt !

Ik ben vanavond naar de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Bellingwedde geweest. Op de agenda stonden 18 punten en daar werd nog een "motie vreemd aan de orde van de dag" aan toegevoegd ook. Gelukkig waren de meeste agendapunten goed bediscussieerd in de commissievergadering en dirigeerde burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de agendapunten er doorheen.


De meeste weerstand kwam van GL fractievoorzitter Marja Bos. Als enige stemde zij tegen 3 voorstellen van het college.


Naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel aangaande de Algemene Plaatselijke Verordening was er bij de VVD nog even onduidelijkheid over loslopende honden. Binnen de bebouwde kom is een aanlijn plicht en buiten de bebouwde kom kan een grondeigenaar er iets van vinden. In de meeste bossen is er bijvoorbeeld aanlijn plicht. Maar in het Engbert Drenthbos en het Blijhamsterbos mogen de honden van eigenaar Staatsbosbeheer loslopen. Klik hier voor meer info over het laten loslopen van honden in de bossen van Westerwolde. Verder is een ieder op grond van de Flora- en faunawet verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.

Marja Bos was ook de indiener van de motie. Na een schorsing van de vergadering en een lichte aanpassing van de motie werd deze aangenomen. In het kort komt de aangenomen motie op het volgende neer:

Aanvragers van een bijstandsuitkering moeten in 2016 aan tonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen. Zo niet dan moeten ze een taalcursus gaan volgen. Werk je hier niet aan mee dan kan je worden gekort op de uitkering. Maar er zijn ook mensen die door bijvoorbeeld een handicap, fysieke gesteldheid of aandoening niet kunnen voldoen aan de taaleis. De motie vraagt het college in de hiervoor genoemde omstandigheden zeer zorgvuldig om te gaan met het sanctiebeleid.


Vanavond nam Ester van Nieukerken, fractievoorzitter van PBB afscheid van de gemeenteraad van Bellingwedde.Burgemeester Janneke Snijder bedankte Ester voor haar inzet en overhandigde bloemen en de zeldzame Cittaslow-schep.


Verder kreeg Ester het boek "Westerwolde - over het landschap en de dorpen" van Edward Houting c.s.
Ik heb Ester leren kennen als een gedreven raadslid en zal haar coöperatieve houding en heldere inbreng missen. Zo als het er nu voorstaat blijft deze zetel in de raad onbezet en zal PBB ophouden te bestaan.


Gemeentebelangen Vlagtwedde heeft bij de notaris de naam inmiddels laten wijzigen in Gemeentebelangen Westerwolde. Kiezers die de voorkeur geven aan een lokale partij ipv aan een landelijke partij zijn vast welkom.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten