vrijdag 27 november 2015

Patrick en koeknuffelen

Vanavond heb ik de commissievergadering van de gemeente Bellingwedde bezocht. Wat opviel was een superlange agenda en het feit dat 5 van de 13 raadsleden afwezig waren. Een aantal lieten zich vervangen. Van één van de raadsleden was helemaal niet bekend waarom ze afwezig was, aldus de plaatsvervangend voorzitter. Zal wel een kwestie van prioriteitenstellen zijn.


Plaatsvervangend voorzitter Jan Westerbeek stond in dichtvorm even stil bij het feit dat griffier Patrick Dave Nap zondag 29 november zijn 50 ste verjaardag mag vieren. Onder het motto: "Die schrijft die blijft" kreeg deze "Heer van Stand" namens de raad een mooie ganzenveerpen.

Ondernemer Harrie de Groot maakte gebruik van het spreekrecht voor burgers. De Groot waarschuwde de raad dat de aanvraag m.b.t. een omgevingsvergunning voor perceel Hoornderweg 35 niet strookt met het feitelijk gebruik.
De raad en het college zijn van mening dat een "Burenruzie" niet bestuursrechtelijk moet worden uitgevochten. Dat hebben ze in een eerdere vergadering al uitgesproken.
Mr. Frank Visser (bekend als de rijdende rechter) start in het voorjaar van 2016 bij SBS 6 een programma waarbij hij hooglopende kwesties en conflicten gaat oplossen. Misschien is dit voor Harrie de oplossing !

De OZB gaat met 1,5% omhoog. In 2018 moet de gemeente Westerwolde een feit zijn.
Wethouder Wim 't Mannetje liet wel weten dat er volgend jaar zal worden gekeken hoe we de gemeentelijke belastingen (waar de OZB er ééntje van is) van Bellingwedde en Vlagtwedde kunnen harmoniseren.


Eén van de agendapunten was de beleidsvisie Cittaslow. In deze visie staan zeven auditcriteria. Eén van de zeven is het "Agrarisch, toeristisch en ambachtelijke beleid". Naar aanleiding van deze passage liet SP fractievoorzitter Mary Neef weten dat ze geen idee had hoe je agrarische toerisme moet zien. Ze heeft zeker nog nooit gehoord van koeknuffelen.

Raadslid Pieter Dinkla: "Ik ben niet zo blij met een slak in het Cittaslow-keurmerk". Ja en dan denk je:
Boer Pieter - slakken - gewasbeschermingsmiddelen - .....

Beste Pieter.
Die slak is krachtig, eigenzinnig en volgt zijn eigen koers.
Vervolgens ga je over tot de orde van de dag.

Burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff vertelde dat de landelijke Cittaslowdag zal worden georganiseerd in Westerwolde. Ze nodigde de raadsleden uit om deze, die zal worden gehouden op 3 juni 2016, bij te wonen.

Om 23.00 uur besloot de raad om met vergaderen te stoppen en een 3-tal overgebleven agendapunten over te hevelen als bespreekpunt naar de raadsvergadering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten