zondag 28 juni 2015

Zeehonden zain


Vandaag in de tuin gewerkt en dan kom je natuurlijk van alles tegen.


Een zweefvlieg.


Na het eten ben ik nog even via de polder naar de Punt van Reide gereden om zeehonden te spotten.


Je kwam ze tegen in diverse maten


en kleuren


Ik heb in totaal 71 zeehonden gezien.


In polder Breebaart zag ik ongeveer 300 kluten, 12 bergeenden, 15 lepelaars en 1 tureluur.


Limousin


Verder is het bijzondere om alle drie kiekendiefsoorten in zo'n kort tijdsbestek te zien. Ik zag 1 grauwe kiekendief man, Hem 10 minuten gespot. Hij ging na het passeren van een auto steeds opnieuw op de rijbaan zitten. Hij deed dit steeds op 1 poot.


1 bruine kiekendief man met een muis aan zijn poten


en 3 blauwe kiekendief vrouwtjes. Deze bruine vrouw heeft zojuist een muis gevangen.


Een reegeit met 2 kalveren. Eén kalf sprong over de sloot. Zie video onder aan de blog.


Naast bovenstaande kwam ik nog 12 hazen, 6 torenvalkjes, 18 buizerds, 7 fazanthanen, 5 gele kwikstaarten, 1 bisamrat en 1 reebok tegen.


Bovenstaande video laat de zeehonden, kluten, bergeenden en reegeit met twee kalveren zien. Het was al met al een unieke natuuravond.

"Zeehonden Zain" kan ook via  de webcam van RTV-Noord in samenwerking met het Groninger Landschap.

1 opmerking: