vrijdag 19 september 2014

GroenLinks tegen Westerwolde

Vanavond werd in Wedde een raadsvergadering gehouden over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Bellingwedde. 
De raad werd - mede door een "interventiebrief" van de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen - gevraagd om twee besluiten te nemen.

1. Het herindelingsontwerp Westerwolde vast te stellen als kader voor het "open overleg" met GS.

2. Mocht het overleg niet leiden tot een provinciaal herindelingsvoorstel de procedure herindelingsontwerp Westerwolde te continueren een in te dienen bij de provincie.

Door het nemen van bovenstaand besluit zal de procedure tot vorming van de gemeente Westerwolde worden "gestaakt" tot en met het "open overleg" met GS.


Met uitzondering van Groenlinks ging de raad van Bellingwedde kort en bondig akkoord met het voorstel. 

In de vorige raadsperiode heeft GroenLinks nog ingestemd met het besluit tot herindeling Bellingwedde - Vlagtwedde. 

Maar nu had GroenLinks fractievoorzitter Marja Bos "zonder last of ruggespraak" haar eigen afweging gemaakt en had de conclusie getrokken dat herindeling op de schaal Bellingwedde – Vlagtwedde niet duurzaam is.

Marja oreerde: "Als ik kijk naar wat de gemeente Bellingwedde nog echt zelfstandig regelt, dan zijn dat nog slechts zaken als paspoorten, gemeentelijke belastingen, Wmo/subsidie-aanvragen. Voor alle andere zaken wordt samengewerkt met anderen." en " De argumenten, die gebruikt zijn in de discussie over de herindeling, is uitgegroeid van een heuveltje tot een berg."

Een "open gesprek" met GS zou er volgens Marja niet komen omdat de uitkomst met de opstelling van Bellingwedde al vast zou staan. "Wees dan ook echt flink en ga het gesprek niet aan. Onze inwoners zitten niet te wachten op een toneelstukje. Wat mij betreft gaan we minimaal herindelen met Stadskanaal er bij."

Namens het college van B & W dankte burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de raad voor de brede steun en zegde een echt "open overleg toe. Tegen Marja Bos zei ze: "Ik schrik als u als raadslid aangeeft - en dan zal ik het nog voorzichtig formuleren - wij bijna niets meer zelfstandig regelen"
Tijdens haar betoog kreeg de jarige fractievoorzitter Flip Klatter de felicitatiedienst aan de telefoon. Deze intermezzo drukte even de gespannen sfeer.

In de tweede ronde legde Marja Bos de burgemeester woorden in de mond die ze niet had uitgesproken over de financiële situatie van de gemeente. Toen kreeg ze echt iedereen over zich heen. Tegen Westerwolde Lokaal raadslid Sonja Schreuder zei Marja dat ze haar stukken beter moest lezen. Hierop interrumpeerde Sonja met: "Het stuk is vandaag gekomen. Ik heb de hele dag gewerkt en als er een is die in het verleden de stukken goed heeft gelezen ben ik dat wel."

In de gemeente Vlagtwedde is GroenLinks wel voorstander van een nieuw te vormen gemeente Westerwolde en landelijk laat GroenLinks bij monde van woordvoerder Linda Voortman weten: "Kleinere gemeenten zullen wel meer moeten samenwerken. GroenLinks vindt het wel belangrijk dat er lokaal draagvlak is voor het herindelen van gemeenten".

Een raadslid moet zijn/haar eigen keuzes maken. Die mogen ook afwijken van de rest. Of de keuze van Marja Bos wordt gemaakt in de lijn van haar eigen partij/kiezers vraag ik mij af. Maar dat terzijde. Vanavond was het vooral de toon die de muziek maakte.

Zelf denk ik dat samen met Stadskanaal ook geen oplossing is v.w.b. gespecialiseerde taken. Landelijk hebben we uitvoeringsdiensten als de NVWA en de ILT en provinciaal de RUD. Ik denk dat we de uitvoering van specialistische gemeentetaken neer moeten leggen bij een RUD. Op het gebied van vergunningverlening en milieuhandhaving is dat al zo. Het optuigen van een dergelijke dienst moet dan wel vanuit het vakgebied en niet vanuit macht zoals het ging bij de totstandkoming van  RUD. Het onderbrengen van deze taken brengt met zich mee dat voor de overige taken Westerwolde levensvatbaar is. Nooit heb ik een politicus deze visie horen verkondigen. Stemt tot nadenken.

Marja wees flink en biedt de burgemeester alsnog excuus aan voor de woorden die je haar ten onrechte in de mond hebt gelegd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten