zaterdag 21 juni 2014

Dauwtrappen in Veele


Voor velen is dauwtrappen een traditie op Hemelvaartsdag. In Veele doen ze dat een paar weken later. Rond middernacht vroeg Harm Tammes mij om daar vandaag een paar foto's van te maken. Hij had geluk. Normaal gesproken had ik vandaag foto's gemaakt van de CSD in Berlijn. Maar nu ben ik om 5 uur opgestaan om aan het verzoek van Harm te voldoen.


In Veele gaan ze niet voor niets dauwtrappen. Het moet ook een beetje leerzaam zijn. Dus hebben ze dorpsbewoner en GEO-plus eigenaar Jan Loots gevraagd om tijdens de wandeling iets te vertellen over de natuur en de natuurontwikkelingen in het gebied.


Om 6 uur stonden 35 dauwtrappers klaar voor de wandeling en uitleg van Jan.


Na bij de start van de wandeling zat een nieuwsgierige reebok in de haver verscholen.


Onderweg kregen de deelnemers te horen welke dier- en plantensoorten hier rondom Veele voorkomen.


Ze kregen een aantal te zien en/of te horen, zoals de putter, het paapje, de buizerd, de holenduif, kraaien, koekoek, fazant, geelgors, roodborsttapuit en specht.


Op de gemaaide percelen zag je diverse hazen.


De putter is dol op deze distel met de mooie naam Kale jonker. Daarom noemen ze de putter ook wel distelvink.


Jan vertelt over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook wel bekend onder de naam Natuurnetwerk Nederland. Er komt 420 hectare nieuwe natuur bij in Ter Wupping en Wessinghuizen. Door het gebied komt ook een nieuw wandelpad en een 5 meter hoge uitkijktoren. Dit moet in 2015 klaar zijn. 


Herstel beekprofiel van de Mussel Aa. Naast hermeandering worden ook de stuwen die een vrije migratie van beekorganismen (bijvoorbeeld vissen) verhinderen vervangen door vistrappen.


Harm Tammes bestudeert een kluitje "orre". Deze ijzerhoudende grond noemen we in het Nederlands oer.


Op deze foto is duidelijk te zien dat er verschil zit tussen een steil en een flauw talud. Door een flauw talud wordt de oever veel groter, waardoor de natuur meer ruimte krijgt. Een ander voordeel is dat een flauw talud nauwelijks afkalft.


Door het afgraven van de bovengrond ontstaat er weer een schrale uitgangspositie met positieve gevolgen voor de flora.  De oudere deelnemers komen met oude veldnamen op de proppen, zoals De Brille, de Kloot van Trenning, Muggenmaai, Hörn, Doornust, Holtakker en Brugakker.


Soms moest je even uitkijken voor de "branekkels".


Hier is de oude en de nieuwe situatie goed te zien.


Bert Langevoort bekijkt een Betomat. De Betomat is betonblokkenmat waarbij de betonblokken en het geotextiel één geheel vormen. Deze mat biedt bescherming aan taluds en bodems tegen erosie ten gevolge van golfslag en stroming.


Op de rijbaan van de Wessinghuizerweg staat een ijkpunt met de hoogte van 2,11 meter boven NAP. Het waterpeil zal op 0,75 meter boven NAP worden gebracht.


De Coburger Fuchs van de familie Leek.


Jan Loots heeft ook een arboretum. In het kader van het Westerwolde wandelweekend heeft hij zijn bomenverzameling opengesteld voor het publiek.


Vanaf het start- en eindpunt van de wandeling ging de groep op een boerenkar weer naar de boerderij van Harm Tammes.


Op de boerderij van Harm stonden Janneke & Koert Kruiter, Alida Meesters en Janneke Buist al klaar met een welkomstborrel en een ontbijt.  

Waar een klein dorp groot in kan zijn !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten